Tre myter om marknadsekonomi

Utöver sin forskning i nationalekonomi är Andreas Bergh känd för sina medryckande föreläsningar och som flitig samhällsdebattör och skribent i Dagens nyheter. I stil med Hans Rosling vill han belysa delar av den positiva utveckling som världen genomgått de senaste 100 åren i form av minskad fattigdom och dödlighet.

Andreas specialområde har under många år varit forskning på tillit och välfärd. Bland annat har han intresserat sig för hur den svenska välfärdsstaten kunnat kombineras med ekonomisk tillväxt. Ett övergripande tema har varit att undersöka hur vi får bättre och rikare liv och hur denna rikedom fördelas

”Marknadsekonomi är en naturkraft som dyker upp även där vi explicit har sagt att vi inte vill ha den”

I denna föreläsning vill Andras övertyga dig om att marknadsekonomi är någonting bra som alla tjänar på. Han förklarar hur utbytet av varor och tjänster varit någonting människan ägnat sig åt genom alla tider och i själva verket är källan till allt det välstånd vi har idag. Han vill reda ut de myter och missförstånd som överskuggar vad marknadsekonomi egentligen är, nämligen ett sätt att hjälpas åt.

Andreas går också in på frågan om hur marknadsekonomin kan användas i miljöns tjänst. Han förklarar vilka lagar och regler som krävs för att politiker skall kunna sätta upp en konkurrens som främjar en hållbar utveckling och ökar takten för en grön omställning.  

Andreas Bergh är professor vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet.