Skillnaden mellan kvinnor och män

Vad är det egentligen som gör att kvinnor och män beter sig olika? Är det något som sitter i hjärnan eller beror det på kulturen?

Tova Höjdestrand forskar i socialantropologi vid Lunds universitet. Hon har sett hur debatten om denna tidlösa fråga åter blossat upp i svensk och utländsk debatt under de senaste åren. I denna föreläsning reder hon ut missförstånd och förklarar hur människans biologi och kultur i själva verket är två sidor av samma mynt.

"Det är det här vi kallar kognitiv beteendeterapi, placebo-effekten eller voodoo. När en tanke får fysiska effekter"

Tova förklarar att människan är det enda djur som kan förändra sin biologi utifrån sina föreställningar om sig själv och världen. Hon redogör för hur vi inte ens kan göra de enklaste handlingar i vår vardag som att äta, bajsa eller ha sex utan en föreställning om vad som är rätt, gynnsamt eller bara pragmatiskt.

Detta, menar hon, gäller alltså även de könade aspekterna av tillvaron. Vi kan enligt socialantropologin inte vara varken män eller kvinnor utan en idé om vad detta innebär. Och det är just detta som är förklaringen till den stora variation av könsnormer en ser när en studerar stammar och samhällen både historiskt och idag enligt Tova.