Skillnaden mellan kvinnor och män

Vad är det egentligen som gör att kvinnor och män beter sig olika? Är det något som sitter i hjärnan eller beror det på kulturen?

Denna fråga har ställts gång på gång genom historien med minst sagt varierad svar. Under de sista åren tycks frågan dock ha blossat upp med nytt intresse i både svensk som utländsk debatt.

Tova Höjdestrand forskar i socialantropologi vid Lunds universitet. Hon har följt debatten och anser att den är onödigt polariserad. I denna föreläsning reder hon ut missförstånd och förklarar hur människans biologi och kultur i själva verket samspelar.

"Det är det här vi kallar kognitiv beteendeterapi, placebo-effekten eller voodoo. När en tanke får fysiska effekter"

Tova förklarar att människan är det enda djur som kan förändra sin biologi utifrån sina föreställningar om sig själv och världen. Hon redogör för hur vi inte ens kan göra de enklaste handlingar i vår vardag som att äta, bajsa eller ha sex utan en föreställning om på vilket sätt detta ska gå till, vad som är gynnsamt eller pragmatiskt.

Detta, menar hon, gäller alltså även de könade aspekterna av tillvaron. Vi kan enligt socialantropologin varken vara män eller kvinnor utan en idé om vad detta innebär. Och det är även detta som är förklaringen till den stora variation av könsnormer man ser när man studerar olika stammar och samhällen både historiskt och idag.