En introduktion till geologi

Det är lätt att förbise att marken vi går på är en levande karta över vår planets utvecklingshistoria. Att varje spadtag ner i jorden är en resa tillbaka i tid och rum. Några som däremot aldrig glömmer detta faktum är geologer.

Mats E. Eriksson är forskare i paleontologi vid Lunds universitet och i denna föreläsning ger han dig en översiktlig introduktion till geologins grunder. Mats introducerar praktiska verktyg för att greppa det offentliga tidsperspektiv geologer arbetar med. Han förklarar på vilket sätt vi kan beräkna jordens ålder, vilka geologiska perioder jorden genomgått innan människan kom hit och vad massutdöenden spelat för roll i denna utveckling.

"Jag vill förstå varför vi människor hamnade här och vad som hänt på planeten innan jag kom hit"

Men bortsett från ett ofrånkomligt nörderi i bergarter och sediment är geologin och paleontologin högst existentiella forskningsfält som söker svaren på några av livets mest fundamentala frågor: Hur hamnade vi här och varför? I denna föreläsning öppnar Mats dörren till de insikter som faller ur att arbeta med planetens djupa historia och dess ofrånkomliga cykler av liv och död.

Mats E. Erikson är tidigare känd för sin kreativa forskningskommunikation där han sammanflätar fossila fynd med sin brinnande passion för hårdrock och dödsmetall.