Solidaritet ur sårbarheten

Från en dag till en annan kan du förlora din funktionsförmåga. Du kan bli påkörd av en buss, få en istapp i huvudet eller halka i badkaret – imorgon.

Utifrån denna insikt förklarar Niklas Altermark, forskare i statsvetenskap vid Lunds Universitet, varför vi behöver ett solidariskt samhälle som bejakar denna sårbarhet. Niklas menar att kampen för ökade rättigheter åt personer i behov av stöd i sin vardag inte är ett välgörenhetsprojekt. Det är också en kamp för dina egna mänskliga rättigheter dagen då du kan komma att behöva dem.

"Idén om människan som fullt fungerande är en mytologi som vi alla underkastar oss"

Denna föreläsning går på djupet både historiskt och existentiellt. Hur kommer det sig att vi gör så skarp åtskillnad mellan "de behövande" och "de friska"? Och vad får det för konsekvenser för samhälle och individ när vi strävar efter ett ouppnåeligt ideal av full funktionsförmåga och rationalitet?

Niklas Altermark är känd för att vid flera tillfällen ha kritiserat regeringen för att bedriva nedskärningspolitik mot personlig assistans.