De biologiska könsskillnaderna

Det finns framförallt tre anledningar till varför stora skillnader utvecklas mellan könen. Detta gäller såväl för djur som för människan. I detta avsnitt förklarar Jessica Abbott, lektor i evolutionär ekologi, vilka dessa är och hur de hänger ihop.

Som kvinna i en mansdominerad forskningsvärld har hon irriterat sig på att den skeva representationen ofta förklaras med biologiska argument. Att män helt enkelt skulle ha en större fallenhet för just fysik, biologi, matte och kemi. Att kvinnor helt naturligt föredrar att arbeta med vård och omsorg. 

I detta avsnitt går Jessica till botten med hur könsskillnader uppstår i djurriket och vad vi därav kan veta om vår egen biologi när det kommer till utvecklingen av kön. Genom en jämförelse av andra arter och våra närmsta släktingar kan vi både få perspektiv och nya insikter om varför och på vilka sätt vi skiljer oss åt.