Basinkomst, är det möjligt?

Att sluta tvingas arbeta för att överleva är den största förändring som kan hända mänskligheten sedan vi började bruka jorden. Men är denna övergång ens önskvärd? Och är basinkomst i så fall vägen dit?

Fram tills för 40 år sedan minskades arbetstiden på olika sätt. Vi fick mer semester, lediga lördagar och kortare arbetsdagar. Sedan dess har det inte hänt någonting på den fronten, trots att vi under samma tid blivit dubbelt så effektiva i vår industri. Varför?

Detta är frågor som Roland Paulsen, sociolog vid Lunds universitet, forskat och filosoferat kring under de sensate åren. Han menar att en radikal förändring i hur vi arbetar, producerar och konsumerar måste ske för en hållbar utveckling. Roland menar också att basinkomst är ett konkret förslag på hur denna förändring skulle kunna ske

"Med basinkomst skulle den som bidrar med mest till samhället också tjänar mest. Alltså tvärt om från idag"

Det största hindret för en stor ekonomisk omställning av detta slag är riskpolitiken. Roland förklarar hur politiken idag är helt centrerad kring att minska risker och öka tillväxt för att behålla det samhälle som vi har idag. Att införa basinkomst skulle förändra mycket, om inte allt, i vår vardag och vi kan inte veta vad utfallet blir.

Men det är inte med riskpolitik som stora politiska reformer genomförs menar Roland. Och att förändra samhället i grunden för att nå något etiskt högre är enligt honom en risk väl värd att ta.