Basinkomst, är det möjligt?

En radikal förändring av hur vi arbetar, producerar och konsumerar måste ske för att världen skall bli hållbar både för individer och ekosystem. Men kan basinkomst vara den konkreta lösning vi letar efter?

Roland Paulsen är forskare i sociologi vid Lunds universitet som under många år specialiserat sig på forskning om kapitalismens uppkomst och arbetssamhällets konsekvenser. Men i denna föreläsning blickar han framåt. I en tankeprovocerande anda utmanar han rådande konventioner och riktar uppmärksamheten mot vad det är för slags liv vi vill leva och hur vi vill att vår värld skall se ut i framtiden.

"Att inte behöva arbeta för sin överlevnad är det största som kan hända mänskligheten sedan neolitikum."

Det största hindret för en stor ekonomisk omställning av detta slag är riskpolitiken. Roland menar att politiken idag är helt centrerad kring att minska risker och öka tillväxt för att behålla det samhälle vi har idag. I motsatts till detta skulle införandet av basinkomst förändra mycket, om inte allt i dagens samhälle. Det är med andra ord omöjligt att förutse utfallet av en sådan omställning.

För Roland är basinkomst, att sluta tvingas arbeta för sin överlevnad, det största som skulle kunna hända mänskligheten sedan vi började bruka jorden. Men är detta ett realistiskt mål? Och är allt som krävs en delad dröm om förändring?